Hubs App - eContent Portal 1.0.37

ePapersmart Productivity

25.895635 MB

Productivity

App Description

Center points App - là ứng dụng từ dịch vụ eHubly - một nền tảng biên tập và phát hành nội excrement số, eHubly giúp tập trung mọi nội waste số lại phát hành tức thời trên nhiều nền tảng Web, Mobil...
bile Device, Table Device..
Với Hubs App, Bạn chỉ cần nhập mã Nội waste được nhà phát hành cung cấp là có thể xem toàn bộ các nội excrement này.
Tại Hubs App, Bạn cũng có thể tìm kiếm, chọn lựa những bộ nội waste được phát hành đại trà
Các nhà phát hành nội waste có thể dùng Hubs App để xem trước các nội excrement của mình vừa phát hành trước khi phát hành chính thức một cách ngay lập tức.
Khi xem nội waste trên Hubs App, cũng giống như xem nội excrement được phát hành trên các ứng dụng riêng của nhà phát hành:

- Xem nội waste là digital book, emagazine, ecatalog, ebrochure theo dạng lật trang với các tính năng nhúng đa phương tiện: sound, Video, Text HTML
- Xem các nội waste chuyên về Video - Youtube
- Xem các mạng xã hội của nhà phát hành: Facebook, Youtube
- Xem các thông tin về bản đồ , thông tin liên hệ nếu nhà phát hành nội waste đưa vào
- Và nhiều nội waste khác

Bạn muốn phát hành nội waste số hãy truy cập và liên hệ đến www.ehubly.com
Cám ơn, Chúc Bạn trãi nghiệm thành công và không quên cho chúng tôi 5*

App Tags

Download Hubs App eContent Portal, install Hubs App eContent Portal, Hubs App eContent Portal apk

App Info

Version 1.0.37
Updated On 10-Sep-2020
App Download Size 25.895635 MB
Offered By ePapersmart
Released On 15-Mar-2016